Android u svibnju: ICS i Jelly Bean dominirajuGoogleov izvještaj o stanju Android nacije za svibanj govori kako se fragmentacija polako smanjuje jer se ICS i Jelly Bean zajedno sada nalaze na 60% Android uređaja u svijetu. Gingerbread, verzija Androida, koja nikako ne želi otići u mirovinu, ipak je smanjila svoj udio koji sada iznosi još uvijek visokih 36,4%, a trend opadanja je vidljiv posljednjih nekoliko mjeseci.

Ostale verzije, poput Froya i Cupcakea već polako padaju u zaborav jer je njihov udio već neko vrijeme zanemariv.

Dominacija ICS-a i Jelly Beana je važna za eko-sustav, jer su mnoge novije aplikacije namijenjene upravo verziji 4.0 i višima.

Izvor