Apple Top teme Aplikacije

Kako prebacivati datoteke s iPhonea ili iPada na Mac putem AirDropa

Airdrop

AirDrop je jedan od načina za jednostavan prijenos sadžaja između Appleovih uređaja. U početku je podržavao komunikaciju između dvaju Mac računala i kasnije iPhonea ili iPada s iOS 7 operativnim sustavom, no zbog različitosti u tehnologijama, komunikacija između iOS-a i Mac OS X-a nije bila moguća.

U najnovijim verzijama obaju operativnih sustava (iOS 8 i Mac OS X Yosemite), omogućena je brza komunikacija između između iPada, iPhonea i Maca, čak i ako trenutno nisu povezani na istu bežičnu mrežu. AirDrop ovdje instantno stvara Ad-Hoc vezu između dvaju uređaja i omogućuje jednostavnu razmjenu sadržaja.

Ipak, nogi korisnici su prilikom pokušaja uspostave AirDrop veze između iPhonea i Maca nailazili na probleme i kako se sada čini, ova funkcionalnost u pravilu radi samo na Macovima proizvedenim 2012. godine i novijim.

Dakle, ukoliko posjedujete iPhone ili iPad s instaliranim iOS-om 8 i novije Mac računalo s OS X Yosemite operativnim sustavom, u mogućnosti ste na jednostavan način prebacivati sadržaj.

irdrop iphone

Preduvjet je da je na oba uređaja AirDrop omogućen. Na Macu ga možete pronaći u Finderu, a na iPhoneu ga možete omogućiti u kontrolnom centru, na način da je uređaj vidljiv svima. Nakon aktiviranja, brzi transfer može započeti.

S iPhonea na Mac prebacivanje ide tako da u npr. galeriji odaberete fotografiju ili video kojeg želite prebaciti putem AirDropa. U Finderu na Macu, odnosno u AirDrop mapi ćete ugledati ikonu vašeg iPhonea, a na iPhoneu ikonicu vašeg Maca koju je potrebno samo dodirnuti. Transfer započinje i ovisno o veličini datoteke, ona će se ubrzo naći u Download mapi na Macu.

Ako sadržaj želite prebaciti s Maca na iPhone, željenu stavku jednostavno odvučete na ikonicu vašg iPhonea koja se pojavila u AirDrop mapi u Finderu. Isto vrijedi i za dokumente.

Treba imati na umu da je ova AirDrop još uvijek bugovit i da neće raditi na svim uređajima. Već je rečeno da u pravilu zahtijeva novije Macove (od 2012. godišta naovamo), ali funkcionalnost može ovisiti i o nekim drugim faktorima kao što su postavke Bluetootha, WiFi-a i firewalla.

Airdrop mac