Android

Snapdragon Satelite Android uređajima omogućuje SMS komunikaciju na području bez pokrivenosti signalom operatera

Kad Apple želi usvojiti i primijeniti tehnologiju proizašlu od proizvođača Androida, to zna potrajati i nekoliko godina. S druge strane, kad Apple nešto na stol donese prvi, Android tabor promptno reagira. Takav slučaj imamo i s tehnologijom povezivanja pametnih telefona sa satelitima, koju je Apple predstavio u najnovijoj iPhone 14 seriji.

U područjima bez pokrivenosti signalom operatera, iPhone je u mogućnosti komunicirati SMS porukama prema putem satelita, što predstavlja pravu malu revoluciju u načinu na koji danas doživljavamo mobilne uređaje. Prednosti ove tehnologije ne treba posebno objašnjavati, no pitanje je brzine kojom će tržišta širom svijeta komercijalno usvojiti, budući da je trenutno dostupna u ograničenom broju zemalja.

Slijedeći Appleove korake, Qualcomm, vodeći dizajner čipova za tržište mobilnih uređaja najavio tehnologiju nazvanu Snapdragon Satelite. Tamo će Snapdragon 8 Gen 2 u drugoj polovici godine dobiti mogućnost komunikacije s Iridium satelitima, kako bi, posljedično tome, proizvođači Androida u svoje modele uveli uslugu sličnu onoj koju je Apple predstavio s iPhoneom 14, s tom razlikom što će njihovi vlasnici ipak moći kreirati poruke na licu mjesta, za razliku od vlasnika iPhonea, koji ih moraju unaprijed definirati.

Naravno, to što će ova tehnologija sama po sebi biti dostupna, ne znači nužno da će ju svaki Android uređaj koristiti. Naime, to će ovisiti o svakom pojedinom proizvođaču, tj. hoće li u svojim modelima ponuditi ovakvu uslugu ili ne. Ono što je realno očekivati, je da će tu mogućnost iskoristiti proizvođači skupljih uređaja, jer će uslugu lakše uklopiti u cijenu.