Ukoliko ne udovolje novim uvjetima, Facebook i Instagram će se ugasiti za EU korisnike



Nakon što su dionice Mete, krovne kompanije Facebooka, nedavno pale za čak 25%, novi problemi dolaze iz Europske unije. Naime, najnovija EU regulativa nalaže da kompanije koje prikupljaju podatke korisnika unutar unije, moraju koristiti servere locirane na teritoriju zemalja članica, što je ključno za one kompanije koje se bave oglašavanjem.

U svom izvještaju američkom regulatoru SEC, Meta navodi da ukoliko ne uspije udovoljiti zahtjevima novog EU zakona, bit će prisiljena prestati pružati usluge na platformama Facebook i Instagram.

Ukoliko se ovaj scenarij ostvari, bit će to zaista najveći udarac najpopularnijim društvenim mrežama na svijetu, no prilično je izvjesno da će se takav rasplet neminovno odraziti i na sve koji na tim platformama temelje svoje poslovanje.