Android Nove tehnologije

"Živa tipkovinica" iz Swypea predviđa tekst i učiSwype, inovativan način unosta teksta na mobilnim uređajima predstavljen prije nekoliko godina, a sada polako evoluira na višu razinu upotrebljivosti. Naime, novi vlasnik Swypea, Nuance Communications donosi novu sofisticiranu "kontekstualnu" tehnologiju koja predviđa upis riječi i fraza na osnovu konteksta. Tako smo dobili "living keyboard" tj. "živu tipkovnicu" koja ima mogućnost učenja vokabulara korisnika i pamćenja njegovih navika.

Nuance je u novu tehnologiju ugradio kompleksne algoritme koje inače upotrebljava u svojim proizvodima za prepoznavanje glasa. Rezultat je proširenje opsega mogućnosti predviđanja unosa daleko iznad suhoparnog upisa riječi i fraza. Na primjer, engleske riječi "pit," "pot" i "put" vrlo su slične, a dosadašnji sustav predviđanja korisniku ponudi sve tri i prisili ga da izabere odgovarajuću. Na osnovu analize prethodno upisanoh riječi, tj. konteksta , Swype će  sada sam izabrati sljedeću.

Također, nova verzija Swypea uči, ali ne samo na osnovu upisanih riječi već je u mogućnosti koristiti vokabular i navike korisnika dobivene iz ostalih apliakcija, npr. mailova ili SMS poruka. Naravno ovu će funkciju biti moguće ograničiti s korisničke strane.

Novi Swype je trenutno u beta fazi testiranja, a uskoro bi trebao biti dostupan svima.

Via