Aplikacije

WhatsApp dodaje tajni kod za pristup skrivenim razgovorima

Nakon mnoštva novosti koje je uveo u proteklih godinu dana, WhatsApp konstanto radi na novim značajaka koje polako dodaje u ovu popularnu aplikaciju. Najnovija značajka Betalaba donosi mogućnost, ne samo zaključavanja, već i skrivanja pojedinih razgovora, tako da oni nisu vidljivi na listi kad se aplikacija otvori.

Značajka se aktivira tako što određeni chat morat prvo zaštititi tajnom kodom, nakon čega će on nestati s popisa. Do njega ponovno možete doći tako što taj tajni kod upišete u polje za pretraživanje.

Kao što je već rečeno, značajku tajnih kodova za skrivene razgovore trenutno mogu koristiti tek određeni beta korisnici, dok će svim ostalima biti dostupna uskoro.