WhatsApp napokon omogućuje da sami odredite tko će vidjeti kad ste posljednji put bili online



Last seen, status koji mnoge korisnike WhatsAppa živcirao, u najnovijoj verziji aplikacije je moguće postaviti tako da ga vide samo određeni ljudi iz kontakt liste. Naime, do sada ste tu opciju mogli podesiti tako da vaš zadnji prijavak online bude vidljiv svima, svima u kontakt listi ili nikome, da bi sada dobila potpunu funkcionalnost.



Isto vrijedi i za profilnu sliku te kratki opis, a imajte na omu da onima kojima onemogućite vidljivost gore navedenih stavki, nećete niti vi moći vidjeti njihove. Sve odnosi se na verzije aplikacija za iPhone i Android.